Historien

 1. Jesper Peter Jespersen blev født 18. juli 1883 og voksede op på familiens slægtsgård ”Strandgården” i landsbyen Lumby på Nordfyn.

 2. I 1904 tog han lærereksamen fra Odense seminarium og fik herefter ansættelse som lærer i Hesselager. Allerede året efter var han på Statens Højskole for legemsøvelser i København

 3. I 1907 blev han indkaldt som soldat for at gøre tjeneste ved fodfolket. Militærlivet tiltalte den unge Jespersen og han havde gode evner hvorfor han fortsatte karrieren og blev senere uddannet til befalingsmand fra Fodfolkets Sekundløjtnantskole og opnåede rang som kaptajn.

  I december samme år giftede han sig med sin barndomsveninde Anna Maaløe som var vokset op hos sin farbroder som var præst i Lumby. ”Molly” som han kærligt kaldte hende, blev ham en tro livsledsager.

  kaptajnen
 4. I.P. Jespersen rejser til London og møder I.P. Müller, der introducerer ham til sit gymnastiksystem baseret på daglig personlig træning. Hvor gymnastik tidligere overvejende havde været præget af en militærisk hold opstilling, sætter I.P. Müller nu fokus på individet. Kort tid efter begynder Kaptajnen sin foredragsvirksomhed og rejser rundt i hele landet for at udbrede kendskabet til den nye gymnastikform.

 5. I slutningen af 1920-erne hvor radioudsendelser netop var blevet en realitet, indså man at dette medie også var godt til at give lytterene nye interesser. Derfor blev Kaptajn Jespersen i 1927 indbudt til at lave et gymnastikprogram i Statsradiofonien. I det første år var det Berlingske Tidende der sponserede denne udsendelse i radioen og den kom derfor til at hedde ”Berlingske Tidendes Morgengymnastik”. Udsendelserne startede den 30. august 1927 og den dag hørte man for første gang kaptajnens morgenfriske stemme i radioen, og hans gymnastik blev hurtigt noget der satte gang i folk. Nu begyndte både hr. og fru Hansen at bekymre sig lidt mere om deres “figur”.

  kaptajnen
 6. Sundhedsstævnerne på Hindsgavl Slot tager deres begyndelse og samtidig indledes et samarbejde med Thorvaldsens Museum, der resulterer i mange velbesøgte foredrag med demonstrationer af gymnastikken.

  kaptajnen
  kaptajnen
 7. Efter at radiogymnastikken ophørte i 1952 oprettede kaptajnen sit eget gymnastikhold med stavgymnastik. Han ledede selv holdet indtil sønnen Preben overtog efter faderen. Om sommeren trænedes stavgymnasterne på plænen ved Charlottenlund Fort og om vinteren indendørs. Holdet som han kaldte for “Klanen” eksisterer stadig, og selvom mange af de gamle er faldet fra, er der kommet nye unge til. Stavgymnastikken udøves stadig efter kaptajnens øvelser. Hver sommer fyldte han Hindsgavl Slot med sine glade gymnaster, når han afholdt sine sundhedsstævner. Disse stævner afholdes stadig efter det samme koncept hver sommer.

  kaptajnen
 8. Lige til sin død i 1963 fortsatte Kaptajnen med at dyrke gymnastikken og tog idrætsmærke i guld for sjette gang i 1962.

  kaptajnen
 9. Margrethe Neergaard grundlægger Kaptajn Jespersen Instituttet og tager arven op efter sin morfar.

  kaptajnen