Forfatter: Fritjof Lind

  • Politikken Kultfænomen: Stemmen fra fortiden svinger staven

    Politikken Kultfænomen: Stemmen fra fortiden svinger staven

    Det er 52 år siden, at kaptajn Jespersen døde. Men hans grundideer om ’træningspligt’ og sunde ritualer er stadig forbløffende oppegående og anvendelige også for nutidens ’Ratslaver og bilmaver’, som titlen på en af hans mange bøger lød. Og hans barnebarn, 72-årige Margrethe Neergaard, fører arven fra fortidens store helsepersonlighed videre. Læs hele politikkens artikel her

  • Politikken anmelder bogen

    Politikken anmelder bogen

    Kaptajn Jespersens ideal var det klassiske: en sund sjæl i et sundt legeme. Hans udsendelser var mindst lige så opbyggelige for sjæl og ånd som for kroppen. Det gjaldt ikke om at få store muskler for at tage sig godt ud på fotografier. Målet var en rank og stærk krop for det livsduelige og virkelystne […]